Örebro län
Örebro län

Örebro Race Night

Örebro Race Night 2019 Monstertruck show KTM Freestyle Motocross Försvarsmakten Mat & dryck Just nu i skrivande stund byggs arenan för vad som kommer att bli sommarens stora händelse i Örebro. En arena som ska kunna ta emot 25.000 åskådare samtidigt som ett europarekord ska slås i längdhopp med monstertruck. Plus en KTM-show med bland […]

Read More
Kultur Örebro Örebro län Sverige Sverige

Örebro historia

Örebro är beläget på och omkring en låg rullstensås på Närkeslätten, på bägge sidor om Svartån. Där åsen korsade Svartån gjorde rullgruset ån grund, och möjlig att ta sig över. Med tiden byggdes en bro över vadstället, som, då den vilade på bankarna av rullgrus, kom att kallas Örebron. Denna bro, liksom förekomsten av sju, ännu bevarade, landsvägar gjorde att […]

Read More
Lindesbergs Örebro län Sverige Sverige

Lindesberg

Lindesberg är en tätort i Västmanland samt centralort i Lindesbergs kommun, Örebro län. Lindesberg är belägen vid Lindessjönsnorra strand mellan Bottenån och Lilla Lindesjön cirka 40 km norr om Örebro. Lindesberg hade 9 571 invånare (2015). De stora arbetsgivarna i Lindesberg idag är kommunen, Lindesbergs lasarettRegion Örebro län och Arvin Meritor AB. Tidigare har arbetslivet dominerats av den omkringliggande Bergslagens järnhantering Läget – vid Lindesjön och Bottenån som under historien fungerat som transportleder […]

Read More
Degerfors Örebro län Sverige Sverige

Degerfors

Degerfors är en tätort och centralort i Degerfors kommun, Örebro län Degerfors har sitt namn från Degerforsen där en stångjärnshammare anlades vid Nedre Degerfors 1660 och vid Övre Degerfors 1666, hyttorna anlades på initiativ av Georg Camitz. Degerfors bruk köptes 1886 av Strömsnäs järnverks AB som började utveckla bruket till en modern storskalig industri Ett 25-tal smeder och smältare utvandrare 1878 från Degerfors till Beloretsk i Basjkirien i Ryssland, till […]

Read More
Hällefors Örebro Örebro län Sverige Sverige

Hällefors

Hällefors är en tätort och centralort i Hällefors kommun i Örebro län Hällefors var och är kyrkby i Hällefors socken där Hällefors landskommun inrättades vid kommunreformen 1862. Landskommunen ombildades 1950 till Hällefors köping där Hällefors bebyggelse bara omfattade en mindre del av köpingskommunens yta. 1971 uppgick köpingen i Hällefors kommun med Hällefors som centralort I kyrkligt hänseende har Hällefors alltid hört till Hällefors församling Judiciellt har orten ingått i samma tingslag och tingsrätter […]

Read More
Laxå Örebro Örebro län Sverige Sverige

Laxå

Laxå är en tätort i västra Närke samt centralort i Laxå kommun, Örebro län. Laxå är en gammal järnvägsknutpunkt och industriort. I närheten av Laxå ligger Porla brunn Namnet Laxå kommer av läget vid Laxån (i Lassåhna 1529). Förledet Lass- kommer troligen av det dialektala lad ’hög, stapel; vägbank’ som rimligtvis syftar på en vägbank där Eriksgatan passerade Laxån. År 1643 anlades här Laxå Bruk Under Karl XII:s likfärd genom Sverige stannade […]

Read More
Nora Örebro Örebro län Sverige Sverige

Nora

Namnet kommer av ordet nor som betecknar ett smalt sund som till exempel förbinder två sjöar, eller en avsmalning av en flod eller en grund vik med smal öppning Föga är känt från skriftliga handlingar om områdets äldsta historia. Den äldsta bergsordningen för Nora härrör från 1340. Nora kyrkebol fick 1527 enligt gammal hävd sin […]

Read More
Örebro Sverige

Örebro universitet

Örebro universitet (ORU) är ett svenskt statligt universitet i Örebro i Örebro län. Högre studier började ges i Örebro under 1960-talet, då Kungliga Tekniska högskolan samt Uppsala universitet hade campus i Örebro. Ett eget lärosäte i Örebro grundades 1977, och var en högskola fram tills man erhöll status som universitet 1999. I den egenskapen invigdes det den 6 februari 1999 av dåvarande statsminister Göran Persson.] Nuvarande rektor är Johan Schnürer, tidigare professor i mikrobiologi vid SLU i Uppsala. Styrelseordförande är Olivia Wigzell] Universitetets två mest sökta utbildningsprogram är jurist och läkare. […]

Read More