medicinalväxter
Örebro

Oskarsparken

Oskarsparken kom till 1894, men ytan har varit grön mycket längre än så. På 1700-talet fanns här apotekare Franz Joakim von Akens (1738-1798) trädgård med odlingar av medicinalväxter. En relikt från den tiden är ”von Akens kastanj” som är stadens äldsta träd och ett smycke i parken. Med sina resliga gamla träd har Oskarsparken en […]

Read More