kommun
Örebro Sverige Sverige

Bostad och hälsa i Örebro kommun

Information om bostad och hälsa som berör dig som privatperson och som fastighetsägare, t.ex. om vad som gäller när du är störd av buller i din bostad, installation av bergvärme, om det är fukt och mögel i ditt hus och vart du vänder dig om du vill mäta radonhalten https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/bostader–tomter/bostad–halsa/klagomal-pa-boendemiljon.html Inomhus Bullerstörningar i bostaden Ljud […]

Read More
Örebro

Bostadsföretag i Örebro

AB-Hem Abramssons fastighetsförvaltning Arbonova Fastigheter AB Asplunds Fastigheter Alvar Petterssons Fastighetsförvaltning AB Behrn Fastigheter AB Botrygg Carlsson & Åqvist Fastighetsförvaltning Dealbator Fastigheter Egeryds Fastighetsförvaltning Esswege Fastigheter AB FF-Fastighetsservice AB FinFast Hermansson Fastighetsförvaltning HSB Husherren Fastigheter JM AB K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB Karaffen Förvaltnings AB Krafft Fastigheter Lansa fastigheter John Ekströms Bygg AB Lars […]

Read More