Hällefors flygfält
Hällefors Örebro Örebro län Sverige Sverige

Hällefors

Hällefors är en tätort och centralort i Hällefors kommun i Örebro län Hällefors var och är kyrkby i Hällefors socken där Hällefors landskommun inrättades vid kommunreformen 1862. Landskommunen ombildades 1950 till Hällefors köping där Hällefors bebyggelse bara omfattade en mindre del av köpingskommunens yta. 1971 uppgick köpingen i Hällefors kommun med Hällefors som centralort I kyrkligt hänseende har Hällefors alltid hört till Hällefors församling Judiciellt har orten ingått i samma tingslag och tingsrätter […]

Read More