Engelbrekt
Kultur Örebro Sverige Sverige

Örebro slott

HistoriaÖrebro slott ligger på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Slottet har formen av en rektangel med utbyggda cirkelrunda torn i hörnen och innehåller cirka 80 rum, förutom källaren som har använts som fängelse. Första gången Örebro slott omtalas är 1364 då hertig Albrekt av Mecklenburg (†1412) i ett brev till Rostock säger sig […]

Read More
Kultur Örebro Örebro län Sverige Sverige

Örebro historia

Örebro är beläget på och omkring en låg rullstensås på Närkeslätten, på bägge sidor om Svartån. Där åsen korsade Svartån gjorde rullgruset ån grund, och möjlig att ta sig över. Med tiden byggdes en bro över vadstället, som, då den vilade på bankarna av rullgrus, kom att kallas Örebron. Denna bro, liksom förekomsten av sju, ännu bevarade, landsvägar gjorde att […]

Read More