Stöd till unga i Örebro kommun
Örebro Sverige Sverige

Stöd till unga i Örebro kommun

Behandlingar, boenden och stöd till ungdomar i frågor kring brott, föräldraskap, missbruk, neuropsykiatriska problem med mera

Så får du hjälp

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar med tonåringar i hela Örebro kommun. Vi finns där ungdomar finns. Är du som ungdom orolig över något, kontakta Fältgruppen, 019-21 45 80.

Unga brottsoffer

Stöd till unga brottsoffer

Medling vid brott

Boenden

Boenden för unga

Behandlingar

Behandling för ungdomar

Anhöriga till missbrukare

Barn och unga som anhöriga till missbrukare

Studier, arbete och praktik

För dig som är 16-19 år och inte går i gymnasiet

Olika möjligheter för dig som är ung att få arbete

Förälder

Unga föräldrar

Neuropsykiatriska svårigheter

Har du svårt att komma igång eller avsluta saker

Har du svårt att organisera din tillvaro

Har du svårt för det här med tid

Har du svårt med sociala relationer eller situationer

Vägrar vardagen att fungera

Du som är 15-24 år, bosatt i Örebro och upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning är välkommen att kontakta NP resurs och samverkan. Här kan du få stöd, vägledning och strategier för att klara vardagen bättre.

Är du närstående eller på annat sätt möter målgruppen, är du också välkommen att kontakta oss.

Mer information och kontaktuppgifter.

Frågor och synpunkter rörande socialtjänst eller hälso-
och sjukvård

Du som barn eller ungdom inom vård och omsorg kan vända dig till Barn- och ungdomslinjen för att fråga om dina rättigheter eller framföra synpunkter på sådant som du inte tycker fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso– och sjukvården. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt med ungdomslinjen.

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.

Alkohol och droger

Brister i föräldraskap

Dyslexi

Ekonomiska problem

Funktionsnedsättning

Ilska och utbrott

Kriminalitet

Kris i livet

Mobbning och kränkande särbehandling

När någon nära dör

Problem i skolan

Riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

Skilsmässa

Skolfrånvaro

Påfrestning

Våld och övergrepp

1177 Vårdguiden på telefon

Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.

112 SOS alarm vid behov av akut hjälp

Om du befinner dig i fara, råkat ut för en olycka eller behöver akut hjälp ring 112.

1177 Vårdguidens information om akut hjälp och stöd i Örebro län

Kommunens organisation vid kriser och större händelser.

Vad händer vid utredning

Läs om vad som händer vid en utredning

https://www.orebro.se/omsorg–stod/stod-till-barn-unga–familj/stod-till-unga.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.