Föreningsbidrag och kulturstöd
Kultur Örebro Sverige Sverige

Föreningsbidrag och kulturstöd

Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Det finns också olika kulturstöd att söka, till exempel för konstnärer, konsthantverkare och för ungdomar som vill genomföra kulturevenemang. För landsbygdsutveckling finns till exempel evenemangsbidrag, utvecklingsprojekt och startbidrag. 

Sök bidrag till din förening

Föreningar som uppfyller Örebro kommuns krav på en förening kan söka bidrag inom sin föreningskategori, till exempel idrott eller kultur. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

Gå till den sida som passar in på er föreningskategori för att se vilka bidrag ni kan söka. Är du osäker på vilken föreningskategori ni tillhör, kontakta Örebro kommuns Servicecenter för att få hjälp.

Idrottsföreningar

En idrottsförening definieras som förening med huvudverksamhet i form av någon idrott och som är ansluten till Riksidrottsförbundet.
Bidrag för idrottsföreningar

Idéburna föreningar

En idéburen förening definieras som förening med i huvudsak barn- och ungdomsverksamhet som inte hamnar under de övriga föreningskategorierna. Exempel på idéburen förening är etniska föreningar, religiösa ungdomsorganisationer eller scoutföreningar.
Bidrag för idéburna föreningar

Kommunalt bidrag till studieförbunden

De studieförbund som är aktiva i Örebro kommun kan söka ett årligt kommunalt bidrag från Örebro kommun.
Bidrag för studieförbund

Kulturföreningar

Föreningar som har sin verksamhet huvudsakligen inom konstarterna som exempelvis dans, konst, teater och litteratur.
Bidrag för kulturföreningar

Föreningar inom det sociala området

Föreningar inom det sociala området kan söka ekonomiskt stöd till föreningar som kompletterar kommunens verksamhet inom socialtjänsten och/eller för personer med funktionsnedsättningar.
Bidrag för föreningar inom det sociala området

Föreningar för äldre

Föreningar, organisationer, råd och grupper som bedriver aktiviteter riktade till äldre (personer över 65 år) kan söka stöd från Örebro kommun.
Aktivitetsstöd för äldre

Odlingslottsföreningar

Föreningar som driver odlingslotter på kommunens mark kan söka skötselbidrag.

Bidrag för odlingslottsföreningar

Politiska ungdomsförbund

Politiska ungdomsförbund vars moderparti är representerade i kommunfullmäktige kan ansöka om två olika typer av bidrag; grund- och mandatbidrag.
Bidrag för politiska ungdomsförbund

Studentföreningar

Studenter vid Örebro universitet kan söka ekonomiskt bidrag till en studentförening eller studentprojekt.
Bidrag till studentföreningar och studentprojekt

Fritidspriset

Nominera en förening med barn- och ungdomsverksamhet till fritidspriset.

Kulturstöd

Ateljéstöd

Fristadsstipendie

Millencolin musikpris

Ung peng

Wadköpingsstipendiet

Stöd till landsbygdsutveckling

Ideella föreningar och organisationer verksamma på Örebro kommuns landsbygd kan ansöka om olika bidrag till landsbygdsutveckling.

Utvecklingsprojekt för landsbygden

Evenemangsbidrag på landsbygden

Startbidrag för föreningar på landsbygden

Bidrag till samlingslokaler på landsbygden

https://www.orebro.se/kultur–fritid/foreningsstod/foreningsbidrag–kulturstod.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.