KulturÖrebroÖrebro länSamhälleSverigeSverige

Det Stora Torget

Det Stora Torget

Stortorget sträckte sig före 1854 endast från Drottninggatan till Gamla gatan nuv.
Köpmangatan). Området mellan Köpman- och Kungsgatorna var bebyggt, och där
bodde många handlare; den mest känd av de var Eric Söderlindb. Denna förvärvade
1835 apotekargården vid torgets östra sida med fasaden mot kyrkan. Han drev där
sin handelsrörelse tills den stora stadsbranden ödelade hela bebyggelsen nedanför
torget och däromkring
Efter branden utökades torget i första etappen till Kungsgatan och meningen var, att det skulle bilda en bred brandgata långt öster ut

på tomterna Stortorget 7-9 och Kungsgatan 4-6 , där affärshuset Domus nu reser sig, har många handlare under åren bedrivit verksamhet .
Här grundade Carl L. Atterling en kopparslageriverkstad år 1857.
Han var då nyligen hemkommen från sin gesällvandring, som givit honom stor yrkesskicklighet . Rörelsen växte och med tiden blev Atterling ägare också till en stor och fin mekanisk verkstad, ”prisbelönt såväl i gamla världen som den nya med guld- och silvermedaljer ”
Verksamheten bedrevs fram till år 1898 , då Atterling flyttade till Tyskland
Atterling var född 1829 . Han avled 1900 i Helsingfors hos en där bosatt gift dotter.
I Örebro tillhörde han ” Stadens 24 Äldste ” samt var ledamot i ett flertal styrelser och nämnder . Genom ” Atterlingska basarerna ” , som först nyligen revs, har hans minne bevarats till sen tid .
Förutom mekanisk verkstad fanns i Stortorget 7 – 9 Alfred Wabllers fotografiska ateljé , som enligt annons inbjöd allmänheten att låta fotografera sig i Atterlings trädgård
Före 1872 kallades denna trädgård för hagendahlska trädgården .
Den ägdes då av spannmålshandlaren C.A. Hagendabl , som emellertid nämnda år sålde tomten Kungsgatan 6 till Atterling
Hagendahl uppförd 1858 den stora tegelbyggnaden Kungsgatan 5- Stortorget 11.
Han var en av stadens större spannmålsgrossister under 1850-80 -talen. Att han var en framstående och företagsam man i sin bransch bevisas av att han deltog i och erhöll diplom för sina produkter på utställningar bl.a. i London 1862 , Wien 1873 och Paris 1878, varjämte han på liknande sätt utmärktes vid ett flertal svenska arrangemang av detta slag . Han inrättade omkring 1867 egen ” frökontrollanstalt ”, som senare övertogs av länets hushållningssällskap.
Som kommunalman var Hagendahl en av de 30 i stadens först vald stadsfullmäktige. Han var kyrkvärd och med ett flertal styrelser och nämnder . Han var född 1825 och avled 1902

Först omkring 1880 avlades Stortorget fram till nuv. Oskarsparken. Parkering Svårigheter på torget fanns det även förr. Då var det svårt att ordna plats för häståk . nu för bilar . Fabrikör Anton Habn väckte motion i stadsfullmäktige om beredande av stallrum åt torgbesökande lantmäns hästar. Det blev sådant ordnat på garveritomten Kanalvägen 18 . Därmed avlastades från Stortorget ett av dess dåtida bekymmer. Bland namn, som är aktuella i Stortorgs-krönikan, befinner sig Johan Petter Ekström . Han skymtade nyss som traktör på ”fällan” (Ekströms källare eller nu. Fenix). Där bedrev han värdshusvärd tillsammans med källarmästaren W.Wetterberg och hade även ett annex för sommarservering : Ekströms trädgård . Som namngivare åt denna Stortorgets östliga fond fick han först stryka på foten, då park anlades och stadens fäder ansåg majestätet Oskar II vara ett strå vassare för att benämna den nya anläggningen. Dock var det något konungsligt förenta även med Ekström . Han var gift med stadens ståtligaste fru , kallad ”Drottningen” . Han lär själv också ha varit en grann karl. Ekström var född 1796 och dog 1861 . Sterbhuset fortsatte firman i den efterlämnade änkans namn , Varom protokoll och handlingar har en del att berätta , då det gällde den av Ekström omhänderhava spritförsäljningen i staden

År 1880 förlängdes torget ytterligare till sin nuvarande omfattning och fick en östlig fond i form av Oskarsparken. Innan denna förlängning hade ytan använts som medicinalträdgård. Stortorget är, med sina 362 meter, ett av Sveriges längsta torg. Platsen sluttar neråt i östlig riktning på grund av den rullstensås som löper genom centrala Örebro

Källen ( ÖREBRO SOM DET VAR FÖRR)

Tags

Related Articles

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Check Also

Close
Close