HallsbergsÖrebroÖrebro länSverigeSverige

Hallsberg

Hallsberg
är en tätort i Närke i Hallsbergs kommun, med en mindre del i Kumla kommun. Hallsberg är centralort i Hallsbergs kommun och är främst känt som en järnvägsknut

Hallsberg är till större delen beläget på en rullstensås, Örebroåsen, och har växt efter 1862, då man byggde ett stationshus här någon kilometer från kyrkan och den tidigare kyrkbyn i Hallsbergs socken. Hallsberg är till stor del ett stationssamhälle, som vuxit fram som ett resultat av att godsstråket genom Bergslagen och Västra stambanan möts här.

Det egentliga uppsvinget för Hallsberg kom när den av Johan Thermænius grundade industrin flyttades hit från Torshälla. Produktionen omfattade i början byggnadssmide men inriktades efterhand uteslutande på tröskverk, sädesrensare med mera. AB Johan Thermænius verkstäder var internationellt kända. Sedermera blev det dotterbolag till AB Arvikaverken

Hallsberg var och är en ort i Hallsbergs socken med en del nordost om Sandängen i Kumla socken. Efter kommunreformen 1862 kom orten att ligga huvudsakligen i Hallsbergs landskommun och i denna inrättades 31 augusti 1883 municipalsamhället Hallsberg. 1908 utbröts municipalsamhället med andra områden ur den landskommunen och bildade Hallsbergs köping dit även mindre delar av Kumla landskommun fördes. 1963 införlivades i köpingen hela Hallsbergs landskommun och 1965 Viby landskommun och Hallsbergs bebyggelse omfattade sedan bara en mindre del köpingskommunens yta. 1971 uppgick köpingen i Hallsbergs kommun där Hallsberg sedan dess är centralort

Hallsberg hörde och hör till Hallsbergs församling med en mindre del som hör till Kumla församling

Orten ingick till 1907 i Kumla tingslag, därefter till 1928 i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslag, därefter till 1948 i Hallsbergs tingslag och slutligen till 1971 i Västernärkes domsagas tingslag. Från 1971 till 2001 ingick orten i Hallsbergs domsaga för att från 2001 ingå i Örebro domsaga

I Hallsberg ligger Ahlsell logistikcentrum och Volvos hyttilverkning för hjullastare och dumprar.

I september 2010 blev det känt att Posten Norden kommer att bygga en ny brevterminal på orten, vilken ska vara klar senast 2013. Terminalen är planerad till att ha en personalstyrka om 350 personer, och kommer att ersätta brevterminalerna i Karlstad och Västerås. Under 2014 planeras även delar av verksamheten från Postens ODR-terminal i Norrköping att förläggas till Hallsberg

I Hallsberg uppfördes under första världskriget ett av nio spannmålslagerhus vilka fungerade som beredskapslager för livsmedel. Lagerhuset i Hallsberg ägdes av Svenska Lagerhus AB fram till ca 1990 och har sedan dess haft flera olika privata ägare. Byggnaden kom att vara i ganska dåligt skick med sättnings- och fuktskador. Tankar om att bygga om huset till kontor har funnits men övergivits

Byggnaden revs i mars 2013

Tags

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Close