KarlskogaÖrebroÖrebro länSverigeSverige

Karlskoga

Karlskoga är en tätort i östra Värmland och centralort i Karlskoga kommun i Örebro län. Namnet kommer från att kung Karl IX såg det som sina hertigliga skogar, Karls skogar. Karlskoga är med cirka 27 000 invånare både landskapet Värmlands och Örebro läns näst största tätort. Karlskoga är kommunens största tätort och ligger utefter sjön Möckelns norra strand

Området för Karlskoga socken kallades ursprungligen Bodaskogen, och vid sjön Möckeln låg fäbodar som kallades Möckelns bodar(Myklesboda på gammalsvenska) och främst skall ha använts för fiske i sjön, tillhöriga bönderna i Knista och Kvistbro socknar. Namnet Karlskoga tillkom 1589 i samband med att hertig Karl, sedermera kung Karl IX gjorde ett besök i slutet av 1500-talet. Kyrkby i Karlskoga socken blev Bregården, men denna by kom inte att namnge samhället eller järnvägsstationen då bebyggelsen började växa fram där utan istället kom sockennamnet att namnge bebyggelsen. Då Karlskoga blev stad 1940 som Karlskoga stad stod valet mellan att kalla staden för Karlskoga eller Bofors.

Enligt ett brev från hertig Karl 1583 avträddes Möckelnsbodars socken helt från Närke till Värmland. Den gamla gränsen mellan landskapen gick genom LetälvenMöckelnTimsälven och Alkvettern, varvid den västra delen av nuvarande Karlskoga tillhörde Varnums sockens skogsbygd av Värmland och den östra delen ”Möckelnsbodar” i Knista socken av Närke. Detta innebär att den nutida tätorten Karlskogas västra del hade legat i Värmland och dess östra del i Närke, om inte landskapsgränsen skjutits österut.

1638 blev Karlskoga bergslag och därefter inrättades snabbt flera järnhyttor, och ett flertal stångjärnshamrar och mindre bruk. I slutet av 1800-talet kom Bofors järnbruk att bli Karlskoga sockens mest betydande, 1871 tillverkades den första kanonen där. Med tillkomsten av Nordvästra Stambanan och Nora-Bergslags järnväg på 1870-talet började en industriort växa fram i kyrkans närhet.

Staden drabbades hårt av neddragningarna inom försvarsindustrin på 1980-1990-talen. Kring 1970 bodde 40 000 människor i hela Karlskoga kommun och Bofors hade drygt 10 000 anställda. Idag är antalet anställda 2 000 och befolkningen har minskat med 10 000 sett över hela kommunen. Sedan år 1996 har 1 400 lägenheter rivits i Karlskoga. Neddragningarna i försvarsindustrin har lett till att Karlskoga idag har ett mer diversifierat näringsliv och Bofors gamla lokaler är sedan början av 2000-talet åter fyllda med industriverksamhet. En stor del av Karlskogas industriföretag ägnar sig åt avancerad tillverkning och Karlskoga har som stad flest antal inregistrerade uppfinningar hos patentverket/capita År 2003 etablerade Örebro universitet Campus Karlskoga med 2-åriga yrkeshögskoleutbildningar. År 2007 byttes namnet till Campus Alfred Nobel. Grundutbildningar bedrivs idag inom områdena mediedesign, teknik och akutsjukvård. Under 2007 etablerades även ett nytt forskningscentrum i modellering och simulering, Forskningscentrum MoS.

Tags

Related Articles

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Close