KulturNyheterÖrebroSamhälleSverigeSverige
Trending

Hjälmaren

Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 483 km². Den är belägen i Svealand och delas mellan landskapen VästmanlandSödermanland och Närke. De tre landskapen gränsar till varandra på Tjugholmen, strax öster om Vinön


Hjälmaren är en grund, näringsrik slättsjö. Största djup är 22 meter, och medeldjupet är 6,1 meter. Sjön avvattnas genom Eskilstunaåntill Mälaren. Genom Hjälmare kanal finns båtförbindelse med Mälaren. Den största ön i Hjälmaren är Vinön. De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster. Den största orten kring sjön är Örebro i väster. Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt vatten

Namnet Hjälmaren är avlett av ett fornsvenskt*iælmber, vilket på isländska motsvaras av jalmr, som betyder ”buller”, ”stoj”, och på norrländsk dialekt av jalm, som betyder ”skrik”, ”olåt”. Namnet är likbetydande med till exempel sjönamnen BjälmenGalmaren. Det betyder alltså ”den vinande sjön”, ”stormsjön”. År 1175 nämns ialmans (genitiv), 1502Jælmaren

Under åren 1878–1887 sänktes Hjälmarens vattenyta genom en sjösänkning. Anledningen till denna var att frigöra ytterligare odlingsmark. Dessutom var avsikten att minska risken för översvämningar, genom att kunna reglera sjöns vattenstånd på ett bättre sätt

Det förekommer varierande uppgifter om hur mycket Hjälmarens yta sänktes.Waldén uppger att medelvattenståndet sänktes med 130 centimeter.Därvid frilades cirka 15 000 hektar åker och äng, samt cirka 3 500 hektar övrig mark. Den frilagda marken var dock inte alltid förstklassig odlingsjord

Wikipedia

Tags

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Check Also

Close
Close